Laura varo

Musikant met 'n graad in Oudiovisuele Kommunikasie en Grafiese Ontwerp Advertensies. Gefokus op digitale bemarking en omvattende kommunikasie. Skrywer volgens beroep, maquera deur toewyding sedert 2008.