Karim Hmeidan

Zdravo! Još uvijek se sjećam kada sam nabavio svoj prvi Mac, stari MacBook Pro koji mi ga je, iako je u to vrijeme bio stariji od računara, dao hiljadu puta. Od tog dana više nije bilo povratka ... Tačno je da nastavljam s računarom iz radnih razloga, ali volim da koristim svoj Mac da se "isključim" i da radim na svojim ličnim projektima.