Andy Acosta

Volim nauku i tehnologiju uključene u stvaranje korisnih proizvoda. Jedina stvar bolja od vidjeti kako fina oprema radi je vidjeti kako je zamišljena i stvorena. Znajte da je svako oglašavanje koje radite za Apple potpuno besplatno.