Karim Hmeidan

Helo yno! Rwy'n dal i gofio pan gefais fy Mac cyntaf, hen MacBook Pro a roddodd fil o droadau iddo er fy mod yn hŷn na fy PC bryd hynny. Ers y diwrnod hwnnw nid oedd unrhyw fynd yn ôl ... Mae'n wir fy mod yn parhau gyda chyfrifiaduron personol am resymau gwaith ond rwy'n hoffi defnyddio fy Mac i "ddatgysylltu" a chyrraedd fy mhrosiectau personol.