Hedfan iPhone 6 Plus

O wefan rakuten rydym yn cael y cynnig yr ydym i gyd wedi bod eisiau ei weld ar ryw adeg, dyfais fodel ddiweddaraf gyda gostyngiad o 25%

Ydych chi eisiau crys-t Apple?

Hoffech chi gael crys-T Apple swyddogol, un o'r rhai y mae gweithwyr y siop yn ei wisgo? Rydyn ni'n dweud wrthych chi ble i'w gael

Sut i drwsio gwall iTunes (-54)

Ydych chi wedi dod ar draws y gwall (-54) wrth gysylltu eich iPhone neu iPad ag iTunes ac nad ydych chi'n gwybod beth i'w wneud? Yma mae gennych yr ateb

Dyfodol yr Ymerodraeth Afal

Mae Apple yn ailadeiladu ei ddyfodol er mwyn osgoi profiadau tebyg i Nokia: cynhyrchion a gwasanaethau newydd i arallgyfeirio incwm

Mae Apple yn ailddyfeisio'r MacBook

mae afal heddiw yn ein synnu gyda macbook newydd sy'n dod â nodweddion, siapiau a dyluniad newydd sy'n amrywio yn ôl yr hyn a welwyd hyd yn hyn.