Cyfres gwylio Apple 2

Fy mhrofiad siopa Cyfres 2 Apple Watch

Yn y diwedd, rydw i wedi penderfynu prynu Cyfres 2 Apple Watch, gyda'i allu i'w boddi a'i bopeth. Dyma'r profiad rydw i wedi'i gael gyda fy Gwylfa gyntaf.