Lansio cyweirnod Apple yn swyddogol!

Nid oes unrhyw fynd yn ôl, mae Apple newydd ddechrau'r cyweirnod yr ydym yn mynd i weld yr iPhone 11 newydd ac o bosibl rhai mwy o bethau annisgwyl

Tim Cook

Mae tariffau Trump eisoes ar waith

Daeth y trethi a osodwyd ar gwmnïau technoleg sy'n gweithio gyda China i rym y bore diwethaf. Newyddion drwg i bob un ohonyn nhw heb amheuaeth

HafanPod

Mae'r HomePod ar fin cyrraedd Japan

Yn ôl gwefan swyddogol Apple yn Japan, mae’r HomePod ar fin cyrraedd y wlad hon, gan ychwanegu at y nifer gyfyngedig o wledydd lle mae ar gael.

Diwrnod Ioga - Apple Watch

Her newydd i ddathlu Diwrnod Ioga

Mae Apple yn cynnig her newydd i ni ar gyfer Diwrnod Ioga, her a gynhelir ar Fehefin 21 ac a fydd yn ein gorfodi i wneud rhywfaint o ymarfer corff i'w gyflawni.

Sidecar ar macOS Catalina

Modelau Mac Cydnaws Sidecar

Os nad ydych chi'n gwybod a yw'ch Mac yn gydnaws â swyddogaeth Sidecar, isod byddwn yn dangos i chi'r holl fodelau sy'n gydnaws â'r swyddogaeth newydd hon.