Ιγνάσιο Σάλα

Μόνο στα μέσα της δεκαετίας του 2000 άρχισα να μπαίνω στο οικοσύστημα Mac με ένα λευκό MacBook που έχω ακόμα. Αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιώ ένα Mac Mini από το 2018. Έχω πάνω από δέκα χρόνια εμπειρίας με αυτό το λειτουργικό σύστημα και θέλω να μοιραστώ τις γνώσεις που έχω αποκτήσει χάρη στις σπουδές μου και με έναν αυτοδίδακτο τρόπο.