تبلیغات
درآمد اپل

با توجه به اولین داده ها ، به نظر می رسد که کاربران در جنگ ضد انحصاری علیه اپل پیروز می شوند ، مجبور به کاهش کارمزد خود از فروشگاه App و iTunes

همانطور که احتمالاً قبلاً می دانید ، اخیراً پرونده انحصاری به دلیل کارمزدی که در حال حاضر اپل می گیرد ، دوباره بازگشایی شده است ...