پارک سیب

اپل همچنان نگران COVID-19 است

کارمندان اپل که از خانه دورکاری می کنند تا اطلاع ثانوی به این کار ادامه خواهند داد و برخی از فروشگاه های اپل به دلیل همه گیری همه گیر شروع به تعطیلی کرده اند.