بیستی بویز

تریلر دوم مستند Beastie Boys Story

مستندی براساس تاریخچه گروه موسیقی Beastie Boys به کارگردانی Spike Jonze در تاریخ 2 آوریل منتشر می شود. در حالی که می توانیم از اولین تریلر لذت ببریم