پادکست اپل

10 × 15 پادکست: اپل در سال 2019

یک هفته دیگر ، من و کل آیفون از تیم Mac Actuality دیدار کرده ایم تا آخرین اخبار مربوط به دنیای اپل و اطراف آن را مورد بحث قرار دهیم.