اپل واچ 38 میلی متر

Apple Watch به حل جرم کمک می کند

اینکه اپل واچ به لوازمی تبدیل شده است که میلیون ها نفر هر روز از آن استفاده می کنند ، بر هیچکس پوشیده نیست ...

Android Wear ، سرازیری و بدون ترمز

آخرین حرکت پلتفرم Android Wear خوش بینی را جلب نمی کند ، زیرا مهندس ارشد این پلتفرم به تازگی عزیمت خود را اعلام کرده است.

بند براق برای ساعت اپل

تاریخ هایی وجود دارد که بسیاری از افراد برای شام های کاری بیرون می روند ، قرارهای ملاقات ویژه می بندند یا دقیقاً مانند ...