تازی

"تازی" اکنون به زبان اسپانیایی در دسترس است

"تازی" اکنون به زبان اسپانیایی در دسترس است. در تاریخ 10 ژوئیه ، در اپل تی وی + در نسخه اصلی خود به نمایش عمومی درآمد ، اما ما می توانیم از آن لذت ببریم و به اسپانیایی دوبله شده است.

مفهوم عینک AR

مفهوم دیگر Apple Glass

عینک واقعیت افزوده اپل ، Apple Glass ، ممکن است این طرح را داشته باشد یا نداشته باشد. گسکین آن را نشان می دهد