استیو جابز

استیو جابز امروز 65 ساله می شد

استیو جابز امروز 65 ساله می شد. تصویر اپل همیشه به استیو و بالعکس مرتبط است. این دو مفهوم به طور جداگانه قابل درک نیستند.

صفحات

نحوه تغییر قلم پیش فرض در Pages

نحوه تغییر قلم پیش فرض در Pages. اگر مرتباً از چیز دیگری غیر از helvetica استفاده می کنید ، می توانید آن را تغییر دهید تا به صورت پیش فرض ظاهر شود.