شازم

Shazam ، در دید اپل

در روزهای اخیر ، تعداد شایعات که ادعا می شود اپل می تواند خرید Siri را در روز دوشنبه اعلام کند ، افزایش یافته است.

Android Wear ، سرازیری و بدون ترمز

آخرین حرکت پلتفرم Android Wear خوش بینی را جلب نمی کند ، زیرا مهندس ارشد این پلتفرم به تازگی عزیمت خود را اعلام کرده است.

پیش نمایش

نحوه امضای سند با Mac Preview

آیا لازم است اسناد را از طریق Mac خود امضا کنید؟ در اینجا نحوه استفاده از برنامه "Preview" را که در همه رایانه های اپل دارید به شما نشان می دهیم

شمارنده کلمات برای TextEdit

نحوه شمارش کلمات در TextEdit

TextEdit محبوب ترین پردازنده کلمات رایانه ای برای رایانه های Mac است. با این حال ، به کلمه شمار نیاز دارد. در اینجا ما آن را حل می کنیم