پادکست اپل

پادکست 12 × 13: اطراف ماشین سیب

در اینجا ما یک هفته پادکست خود را ترک می کنیم که در آن در مورد شایعات جدید و برجسته ترین اخبار از دنیای اپل صحبت می کنیم

دوشنبه سایبری

بهترین معاملات دوشنبه سایبری

بهترین معاملات دوشنبه سایبری در زمینه اپل و فناوری را کشف کنید. اگر از جمعه سیاه سواستفاده نکردید ، زمان آن فرا رسیده است

جمعه سیاه

بسیاری از معاملات جمعه سیاه

امروز جمعه سیاه در آمازون آغاز می شود. از پیشنهاداتی که هفته به پایان می رسد استفاده کنید و با این تخفیف های فناوری صرفه جویی کنید