ماسک سیب

جعبه گشایی ماسک های اپل

به این ترتیب ماسک هایی که خود اپل تولید می کند و برای محافظت از خود در برابر COVID-19 برای کارمندان خود می فرستد ، بر روی فیلم است

تیم کوک

رویداد ویژه اپل آغاز می شود

اپل به طور دقیق رویداد ویژه خود را آغاز می کند که در آن تقریباً مطمئن است که شاهد یک Applr Watch Series 6 جدید و یک iPad Air جدید خواهیم بود

جعبه ماسک سیب

این جعبه ماسک اپل است

جعبه ماسک اپل مشابه جعبه استفاده شده برای دستورالعمل های اضافه شده به محصولات آنها است