ضربانهای قدرت 4

رئیس Apple Music رئیس Beats خواهد بود

در تاریخ 30 آوریل ، رئیس فعلی Beats سمت خود را به رئیس فعلی Apple Music ، Oliver Schusser که با بسیاری از انرژی ها و ایده های جدید می آید ، واگذار می کند.

جلسات "امروز در اپل" از خانه

امروز در اپل جلسات کاهش یافته در قالب ویدئو فعال شده است. در آنها می توانید ترفندهایی یاد بگیرید و تجربه کاربر را با دستگاه های خود بهبود ببخشید

AirPods Pro مشکی

این AirPods به رنگ سیاه است

به نظر نمی رسد AirPods و AirPods Pro با رنگ مشکی از برنامه های فعلی اپل باشد. این AirPod ها به رنگ سیاه هستند

بیستی بویز

تریلر دوم مستند Beastie Boys Story

مستندی براساس تاریخچه گروه موسیقی Beastie Boys به کارگردانی Spike Jonze در تاریخ 2 آوریل منتشر می شود. در حالی که می توانیم از اولین تریلر لذت ببریم