Applelised

Applelizados وب سایتی بود که به دنیای اپل اختصاص داشت. در حال حاضر در soydemac.com ادغام شده است تا جامعه ای از عاشقان اپل را بسیار بزرگتر و فعال تر کند.

Applelizados از آگوست 1021 2016 مقاله نوشت