خاویر پورکار

دیوانه فناوری ، ورزش و عکاسی. مثل خیلی ها ، اپل زندگی ما را تغییر داد. و من مک خودم را به هرجایی می برم. من عاشق این هستم که در جریان همه امور باشم و امیدوارم که به شما کمک کند تا اندازه من از این سیستم عامل لذت ببرید.