روبن گالاردو

نوشتن و فناوری دو علاقه من است. و از سال 2005 این شانس را دارم که با استفاده از البته Macbook ، آنها را در رسانه های تخصصی این بخش همکاری کنم. بهترین؟ من همچنان مانند روز اول از صحبت کردن در مورد برنامه هایی که برای این سیستم عامل منتشر می کنند لذت می برم.

روبن گالاردو از سپتامبر 227 2017 مقاله نوشت