carlos sanchez

Simplemente me apaixonan os produtos de Apple, como millóns de persoas máis. O Mac forma parte da miña vida diaria e intento traelo á túa.