Andy Acosta

Encántame a ciencia e a tecnoloxía implicadas na creación de produtos útiles. O único mellor que ver funcionando un equipo fino é ver como foi concibido e creado. Saiba que calquera publicidade que lle faga a Apple é totalmente gratuíta.