AirPods

Kua tawm tsam rov qab thiab foob Koss

Tom qab qhov foob raug foob los ntawm Koss lub tuam txhab tiv thaiv Apple rau kev ua txhaum kev cai lij choj, Apple tau rov qab foob nrog lwm qhov kev sib foob.

Greyhound

"Greyhound" tam sim no muaj ua lus Mev

"Greyhound" tam sim no muaj ua lus Mev. Lub Xya hli ntuj 10, nws premiered ntawm Apple TV + hauv nws cov thawj version, tab sis peb muaj peev xwm twb muaj kev txaus siab nws dubbed rau hauv Spanish