Ignacio Chaw

Nws tsis yog txog thaum nruab nrab xyoo 2000 uas kuv pib nqis rau hauv Mac ecosystem nrog lub MacBook dawb uas kuv tseem muaj. Kuv tam sim no siv Mac Mini txij xyoo 2018. Kuv muaj ntau dua kaum xyoo ntawm kev paub nrog cov kab ke ua haujlwm no, thiab kuv nyiam qhia txoj kev paub uas kuv tau txais ua tsaug rau kuv txoj kev kawm thiab kev qhia tus kheej.