Jordi Gimenez

Tus ua haujlwm ntawm Soy de Mac txij li xyoo 2013 thiab nyiam Apple cov khoom lag luam nrog txhua yam lawv lub zog thiab yam tsis zoo. Txij xyoo 2012, thaum thawj zaug iMac los rau hauv kuv lub neej, Kuv tsis tau nyiam cov khoos phis tawm ntau li yav tas los. Thaum kuv yau kuv tau siv lub Amstrads thiab txawm tias Comodore Amiga los ua si thiab tinker, yog li cov kev paub dhau los nrog cov khoos phis tawj thiab khoom siv hluav taws xob yog qee yam hauv kuv cov ntshav. Cov kev paub dhau los nrog cov khoos phis tawm xyoo no txhais tau hais tias hnub no kuv tuaj yeem qhia kuv lub tswv yim nrog lwm tus siv, thiab nws tseem ua rau kuv kawm tas li. Koj yuav pom kuv hauv Twitter li @jordi_sdmac