Knjiga Stevea Jobsa

Na isti način na koji nam povijest i sam život svakodnevno pokazuju da ništa nije apsolutno crno ili ...

Knjiga Stevea Jobsa

Knjiga Stevea Jobsa posljednji je pokušaj rasvjetljavanja istine o Jobsovoj osobnosti i geniju.