Apple pak

Apple rete konsène ak COVID-19

Anplwaye Apple ki teletravay soti lakay yo ap kontinye fè sa jiskaske yon lòt avi, ak kèk magazen Apple yo te deja kòmanse fèmen akòz pandemi an.