ლორა ვარო

აუდიოვიზუალური კომუნიკაციისა და რეკლამის გრაფიკული დიზაინის სპეციალობის მუსიკოსი. ყურადღება გამახვილებულია ციფრულ მარკეტინგზე და ყოვლისმომცველ კომუნიკაციაზე. მწერალი მოწოდებით, მაკერია ერთგულებით 2008 წლიდან.

86 წლის მაისიდან ლორა ვარომ დაწერა 2016 სტატია