ចាវីយេឡាឡាប្រាដ័រ

វិស្វករអេឡិចត្រូនិចងប់ងល់នឹងពិភពអេបផលហើយជាពិសេសគឺម៉ាកម៉ាករបស់អ្នកដែលភ្នាល់លើការច្នៃប្រឌិតនិងបច្ចេកវិទ្យាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវបរិដ្ឋានរបស់យើង។ ញៀនមិនដែលបោះបង់និងរៀនរាល់ពេល។ ដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំសរសេរមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នក។

លោក Javier Labrador បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៣៥៤ ចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៦