ម៉ានូអែលអាណូសូ

អ្នកគាំទ្របច្ចេកវិទ្យាជាទូទៅ និងសកលលោក Apple ជាពិសេស។ ខ្ញុំគិតថា MacBook Pro គឺជាឧបករណ៍ដ៏ល្អបំផុតដែលផ្ទុកផ្លែប៉ោម។ ភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់ macOS ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសមត្ថភាពក្នុងការសាកល្បងអ្វីដែលថ្មីដោយមិនឆ្កួត។ អ្នកក៏អាចអានខ្ញុំនៅលើ iPhone នៅថ្ងៃនេះផងដែរ។

Manuel Alonso បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៩៥២ ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៩