ម៉ានូអែលអាណូសូ

អ្នកគាំទ្របច្ចេកវិទ្យាជាទូទៅនិងសកលលោកអេបផលជាពិសេស។ ខ្ញុំគិតថា MacBook Pros គឺជាឧបករណ៍ល្អបំផុតនៅលើផ្លែប៉ោម។ ភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់ macOS ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសមត្ថភាពក្នុងការសាកល្បងរបស់ថ្មីដោយមិនចាំបាច់ឆ្កួត។ ទូចបាគួរតែជាកាតព្វកិច្ចនៅលើកុំព្យូទ័រទាំងអស់។

Manuel Alonso បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៩៥២ ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៩