ನ್ಯಾಚೊ

ಆಕ್ಚುಲಿಡಾಡ್ ಐಫೋನ್, ಆಕ್ಚುಲಿಡಾಡ್ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಡಿ ಮ್ಯಾಕ್‌ನ ಬರಹಗಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ. ನಾನು ಎಂಟಿಬಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಧ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬೈಕು ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ನ್ಯಾಚೊ ಜನವರಿ 110 ರಿಂದ 2011 ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ