Тони Кортес

Менин Apple Watch менин өмүрүмдү сактап калгандан бери, Джобс менен Воз жараткан ааламга көз чаптырды. Жумушка болобу же ырахатка болобу, iMacымды күн сайын колдонгон мага жагат. macOS муну сиз үчүн жеңилдетет.