Francisco Fernandez

ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີໂດຍທົ່ວໄປ, ແລະໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບໂລກຂອງ Mac. ໃນເວລາຫວ່າງຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍອຸທິດຕົນເອງໃນການຈັດການບາງໂຄງການ, ສະ ເໝີ ກັບ Mac ຂອງຂ້ອຍ, ເຊິ່ງຂ້ອຍຮຽນຮູ້ທຸກໆມື້. ຖ້າທ່ານຢາກຮູ້ລາຍລະອຽດແລະຄຸນງາມຄວາມດີຂອງລະບົບປະຕິບັດການນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າທ່ານຄົງມັກບົດຄວາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

Francisco Fernándezໄດ້ຂຽນ 228 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ