Louis padilla

ປະລິນຍາຕີການແພດແລະແພດເດັກໂດຍວິຊາຊີບ. ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີ, ໂດຍສະເພາະຜະລິດຕະພັນຂອງ Apple, ຂ້ອຍມີຄວາມສຸກທີ່ໄດ້ເປັນບັນນາທິການຂອງ "ຂ່າວ iPhone" ແລະ "ຂ້ອຍມາຈາກ Mac" ສຽງດັງໃນຊຸດສະບັບເດີມ. Podcaster ກັບ Actualidad iPhone ແລະ miPodcast.

Luis Padilla ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 66 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ