Carlos Sanchez

ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນຜະລິດຕະພັນຂອງ Apple, ຄືກັບຄົນອື່ນໆຫຼາຍລ້ານຄົນ. ເຄື່ອງ Mac ແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງຊີວິດປະ ຈຳ ວັນຂອງຂ້ອຍແລະຂ້ອຍພະຍາຍາມ ນຳ ມັນມາໃຫ້ເຈົ້າ.