ສາລາ Ignacio

ມັນບໍ່ຮອດກາງປີ 2000 ທີ່ຂ້ອຍເລີ່ມກ້າວເຂົ້າສູ່ລະບົບນິເວດຂອງ Mac ກັບ MacBook ສີຂາວທີ່ຂ້ອຍຍັງມີຢູ່. ປະຈຸບັນຂ້ອຍໃຊ້ Mac Mini ຕັ້ງແຕ່ປີ 2018. ຂ້ອຍມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າສິບປີກັບລະບົບປະຕິບັດການນີ້, ແລະຂ້ອຍມັກແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຮັບຍ້ອນການສຶກສາແລະດ້ວຍວິທີທີ່ຕົນເອງສອນ.