Manuel Alonso

ພັດລົມເຕັກໂນໂລຢີໂດຍທົ່ວໄປແລະຈັກກະວານ Apple ໂດຍສະເພາະ. ຂ້ອຍຄິດວ່າ MacBook Pros ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນແອບເປີ້ນ. ຄວາມສະດວກໃນການໃຊ້ macOS ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດທົດລອງສິ່ງ ໃໝ່ໆ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງບ້າ. Touch Bar ຄວນເປັນສິ່ງ ຈຳ ເປັນໃນຄອມພິວເຕີທຸກລຸ້ນ.

Manuel Alonso ໄດ້ຂຽນ 1569 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2019