Manuel Alonso

ພັດລົມຂອງເຕັກໂນໂລຢີໂດຍທົ່ວໄປແລະຈັກກະວານ Apple ໂດຍສະເພາະ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ MacBook Pro ເປັນອຸປະກອນທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ບັນຈຸຫມາກໂປມ. ຄວາມງ່າຍຂອງການໃຊ້ macOS ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສາມາດໃນການລອງສິ່ງໃໝ່ໆໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງບ້າ. ເຈົ້າຍັງສາມາດອ່ານຂ້ອຍໄດ້ໃນ iPhone ໃນມື້ນີ້.

Manuel Alonso ໄດ້ຂຽນ 1796 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2019