ເປໂດຣ Rodas

ຮັກເຕັກໂນໂລຢີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜະລິດຕະພັນຂອງ Apple. ຂ້ອຍ ກຳ ລັງຮຽນຢູ່ກັບ Macbook, ແລະປະຈຸບັນ Mac ແມ່ນລະບົບປະຕິບັດການທີ່ມາພ້ອມກັບຂ້ອຍເປັນປະ ຈຳ ທຸກວັນ, ທັງໃນເວລາຝຶກອົບຮົມແລະເວລາຫວ່າງ.

Pedro Rodas ໄດ້ຂຽນບົດ 1962 ນັບແຕ່ເດືອນມີນາ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ