Jose Alfocea

ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການຮຽນຮູ້, ຂ້ອຍຮັກທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຢີ ໃໝ່ໆ ແລະການເຊື່ອມໂຍງກັບຂະ ແໜງ ການສຶກສາແລະການສຶກສາ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບ Mac, ຈາກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮຽນຮູ້ຢູ່ສະ ເໝີ, ແລະຕິດຕໍ່ສື່ສານກັນສະ ເໝີ ເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນມີຄວາມສຸກກັບລະບົບປະຕິບັດການທີ່ດີນີ້.

Jose Alfocea ໄດ້ຂຽນບົດ 295 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາປີ 2016