Karim Hmeidan

ສະ​ບາຍ​ດີ! ຂ້ອຍຍັງຈື່ໄດ້ບໍ່ເມື່ອຂ້ອຍໄດ້ຮັບເຄື່ອງ Mac ລຸ້ນ ທຳ ອິດຂອງຂ້ອຍ, MacBook Pro ເກົ່າທີ່ວ່າເຖິງວ່າຈະມີອາຍຸຫລາຍກ່ວາ PC ຂອງຂ້ອຍໃນເວລານັ້ນກໍ່ໃຫ້ມັນພັນເທື່ອ. ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນັ້ນບໍ່ມີກັບຄືນໄປບ່ອນ ... ມັນເປັນຄວາມຈິງທີ່ຂ້ອຍສືບຕໍ່ກັບຄອມພີວເຕີ້ ສຳ ລັບເຫດຜົນການເຮັດວຽກແຕ່ຂ້ອຍມັກໃຊ້ Mac ຂອງຂ້ອຍເພື່ອ "ຕັດຂາດ" ແລະໄປເຮັດວຽກໃນໂຄງການສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ.

Karim Hmeidan ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 54 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ