Nacho

ນັກຂຽນຂອງ Actualidad iPhone, Actualidad iPad ແລະ Soy de Mac ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມມັກໃນເລື່ອງເຕັກໂນໂລຢີໂດຍທົ່ວໄປແລະ Apple ໂດຍສະເພາະ. ຂ້ອຍຮັກ MTB ແລະຂີ່ລົດຖີບໄປບ່ອນທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

ທ່ານ Nacho ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 110 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ