Ruben gallardo

ການຂຽນແລະເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນສອງຢ່າງທີ່ຢາກເຮັດຂອງຂ້ອຍ. ແລະຕັ້ງແຕ່ປີ 2005 ຂ້ອຍມີໂຊກດີທີ່ຈະສົມທົບພວກເຂົາຮ່ວມມືກັນໃນສື່ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນຂະ ແໜງ ການ, ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ Macbook ແນ່ນອນ. ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ? ຂ້ອຍສືບຕໍ່ມ່ວນຊື່ນຄືກັບມື້ ທຳ ອິດທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບໂປແກຼມໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ພວກເຂົາປ່ອຍ ສຳ ລັບລະບົບປະຕິບັດການນີ້.

Ruben Gallardo ໄດ້ຂຽນ 227 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2017