Tony Cortes

Hooked ກ່ຽວກັບຈັກກະວານທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍ Jobs ແລະ Woz, ນັບຕັ້ງແຕ່ Apple Watch ຂອງຂ້ອຍໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍມັກໃຊ້ iMac ຂອງຂ້ອຍທຸກໆມື້ບໍ່ວ່າຈະເປັນວຽກຫລືຄວາມສຸກ. macOS ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍ ສຳ ລັບທ່ານ.

Toni Cortes ໄດ້ຂຽນ 858 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ