Sections

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະພົບໃນຂ້ອຍຈາກ Mac ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ດີກ່ຽວກັບ Macs, macOS, Apple Watch, AirPods, ຮ້ານ Apple, ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດ Cupertino ແລະອື່ນໆ. ແນ່ນອນພວກເຮົາຍັງປະຕິບັດການສອນ, ຄູ່ມືແລະປື້ມຄູ່ມືທຸກປະເພດ ສຳ ລັບຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ມາຮອດຈັກກະວານ Mac, ໄດ້ຊື້ Apple Watch ຫລືຜະລິດຕະພັນຈາກແອັບເປີ້ນອື່ນໆ.

ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ໜ້າ ທີ່ຂອງ Apple smart watch ຫລືທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທັງ ໝົດ ໃນຂ່າວການບໍລິການຂອງບໍລິສັດ Cupertino. ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບການມີຂໍ້ມູນຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບ Apple ແລະ ຂ້ອຍແມ່ນທີມ Mac ດູແລຮັກສາທ່ານໃຫ້ທັນສະ ໄໝ, ສະນັ້ນທ່ານສາມາດຊອກຫາທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢູ່ບ່ອນດຽວ.