ສາທາລະນະ
MacBook Air

ພວກເຂົາເຈົ້າພິຈາລະນາການປັບປຸງຂອງ MacBook Air ເປັນ "ມີຄ່າຄວນຫຼາຍ"

ຂ່າວກ່ຽວກັບ MacBook Air ໃຫມ່ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນຫຼາຍກ່ວາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ immersed ໃນການມາຮອດຂອງມັນ. A…