safari

ຫລີກໄປທາງຫນຶ່ງຈາກການປັບປຸງ macOS High Sierra, Apple ປ່ອຍອັບເດດ Safari ສຳ ລັບ El Capitan ແລະ Sierra

ບັນຫາທີ່ຕໍ່ເນື່ອງທີ່ Apple ໄດ້ປະເຊີນໃນຫລາຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດ ...

ສາທາລະນະ