ສາທາລະນະ
ໂລໂກ້ຂ້ອຍມາຈາກ Mac

ການປະສົມກັນທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງລະບົບ iOS ແລະ OSX, ສາຍ USB-C, ລະບົບນິເວດຂອງ Apple, Apple Watch dock, Siri Remote, ແລະອື່ນໆອີກຫລາຍຢ່າງ. ດີທີ່ສຸດຂອງອາທິດທີ່ຂ້ອຍມາຈາກ Mac

ອີກວັນອາທິດ ໜຶ່ງ ພວກເຮົາຢູ່ກັບທ່ານດ້ວຍການລວບລວມແບບເກົ່າຂອງພວກເຮົາທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງອາທິດໃນ Soy de Mac ….