Енди Акоста

Ја сакам науката и технологијата вклучени во создавање корисни производи. Единственото нешто подобро отколку да се види како работи добрата опрема е да се види како таа е замислена и создадена. Знајте дека секое рекламирање што го правите на Apple е потполно бесплатно.